Nederlandsebunker

(Geschiedenis) De sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog, op Nederlands grondgebied gebouwde bunkers, circa 16.000 in getal, vormen echter geen vormloze groep betonnen construkties. In grootte varieren de bouwwerken van kleine schuttersputjes tot reusachtige bouwwerken. Ook de funkties van de bunkers zijn zeer uiteenlopend. De Nederlandse krijgsmacht heeft zich voor en na de Tweede Wereldoorlog beziggehouden met het bouwen van permanente verdedigingswerken. Zo werden in de dertiger jaren meer dan 1500 bunkers in het midden, zuiden, en oosten van het land gebouwd. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog bleken de permanente verdedigingswerken uit de tijd. In Nederland werd aan het eind van de veertiger jaren de laatste verdedigingslinie aangelegd, waarbij op bescheiden wijze van bunkers gebruik werd gemaakt.

Een Nederlandse bunker met een latere (Duitse aanbouw), op een camping in Hoek v Holland.

Het betreft in eerste instantie een Nederlandse kazemat van het (S-type) voorzien van drie schietgaten. Van dit type bunker, ook wel stekelvarken genoemd zijn vele varianten bekend, onder andere met één, drie, vier, vijf en zeven schietgaten. Onder druk van de internationale spanningen wordt er in 1939 tot aan de Duitse inval in mei 1940 koortsachtig gewerkt aan de veldversterkingen en kazematten van de verschillende linies.

Het Nederlandse leger legde zich toe op een ingenieuze camouflering van de verschillende betonnen gevechtsopstellingen. De in bebouwde gebieden geconstrueerde bunkers konden dank zij hun kleine formaat vaak de gedaante van een woonhuis krijgen. De ontwerpen van de bunkers zijn geschematiseerd naar funktie en weerstandsvermogen.

De schuilplaatsen, mitrailleurkazematten en kommandoposten konden worden gebouwd in sterktes die voldoende dekking zouden geven tegen granaten van verschillend kaliber. Zoals eerder vermeld ligt de bunker op een Camping, en is dus vrij makkelijk te vinden. Als u de slagboom voorbij bent komt u op een klein pleintje waarop deze gevechtsstelling zich bevind!! De bunker is overigens niet toegankelijk!!

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: