Type: S.K. fur 5cm kanon

(Vierville-sur-Mer) In deze sector van Omaha Beach, Dog Green genaamd, vallen de meeste doden en is de situatie het onduidelijkst. Niet alleen zinken de landingsvaartuigen met alle manschappen aan boord, maar ook de pantservoertuigen worden onder vuur genomen door de kanonnen op de la Percée. Slechts eenderde van de 180 soldaten van de A-compagnie is nog inzetbaar, want al hun officieren zijn gedood. Op 6 Juni om 11 uur wordt het dorp bevrijd. Helemaal aan het einde van de weg langs het strand staat nog een Duitse kazemat, die één van de verdedigings-punten van de Duitse soldaten vormde waarmee zij alle stranduitgangen voor de Amerikanen blokkeerden. Tegenwoordig staat op deze bunker een monument, opgedragen aan de Amerikaanse Nationale Guard voor haar deelname aan de twee wereldoorlogen. Even verderop ligt een Amerikaanse begraafplaats met voornamelijk in Normandië gesneuvelde Amerikaanse soldaten. Deze begraafplaats is in eeuwige bruikleen gegeven aan de Verenigde Staten.

” Omaha Beach today – sector Dog Green, Vierville-sur-Mer  “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


De landing op Omaha Beach leidde tot grote geallieerde verliezen. De inleidende bombardementen en beschietingen waren ontoereikend gezien de enorme omvang van de landing en hadden weinig schade aangericht. De ruwe zee verstoorde de organisatie van de landing doordat de meeste troepen op niet geplande locaties landden. Van de 29 Sherman A4-D4 DD,       Sherman A4-Deen drijvende tank, gingen er bij de landing 27 stuks verloren, waardoor de infanterie weinig vuursteun kreeg. De soldaten uit de landingsvaartuigen moesten tot wel honderd meter door ondiep water waden om het strand te bereiken. Volgens het oorlogsdagboek van de 1ste divisie waren alle officieren en sergeanten van de divisie binnen tien minuten na het neerlaten van de landingskleppen gewond of dood. De divisie had geen leiding meer en reageerde nergens meer op.

Bunker op het strand van Viervill-sur-Mer

Copyright 2021 John Molenkamp.