Type: F.A. fur Pak

(Vierville-sur-Mer) In deze sector van Omaha Beach, Dog Green genaamd, vallen de meeste doden en is de situatie het onduidelijkst. Niet alleen zinken de landingsvaartuigen met alle manschappen aan boord, maar ook de pantservoertuigen worden onder vuur genomen door de kanonnen op de la Percée. Slechts eenderde van de 180 soldaten van de A-compagnie is nog inzetbaar, want al hun officieren zijn gedood. Op 6 Juni om 11 uur wordt het dorp bevrijd. Helemaal aan het einde van de weg langs het strand staat nog een Duitse kazemat, die één van de verdedigings-punten van de Duitse soldaten vormde waarmee zij alle stranduitgangen voor de Amerikanen blokkeerden. Tegenwoordig staat op deze bunker een monument, opgedragen aan de Amerikaanse Nationale Guard voor haar deelname aan de twee wereldoorlogen. Even verderop ligt een Amerikaanse begraafplaats met voornamelijk in Normandië gesneuvelde Amerikaanse soldaten. Deze begraafplaats is in eeuwige bruikleen gegeven aan de Verenigde Staten.

” Omaha Beach today – sector Dog Green, Vierville-sur-Mer  “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Bouw van de Atlantikwall

Al in 1941 gaf Hitler opdracht voor de bouw van een indrukwekkend verdedigingssysteem dat al snel bekend stond als de Atlantikwall. In het voorjaar van 1942 werd daadwerkelijk begonnen, maar in Juni 1944 was deze nog niet voltooid. De opdracht voor de bouw was toevertrouwd aan de Organistie Todt. Het ging immers om de bouw van 15.000 betonnen bouwwerken met diverse afmetingen. Als direct gevolg van de aanval op Dieppe werd voorrang gegeven aan de verdediging van havens. Deze werden omgebouwd tot ware vestingen.

Zoals goed is te zien, heeft deze bunker aan de linkerzijde wat schade opgelopen.

Het gaat hier om een klein bunkertje, dat toch nog veel slachtoffers heeft gemaakt.

In de muur zijn 2 kleine nissen aangebracht, voor een handvoorraad munitie.

Copyright 2021 John Molenkamp.