Vliegtuigbom tot ontploffing gebracht

De Engelse vliegtuigbom in de Tweemanspolder aan het Noordeinde is zonder problemen ontmanteld. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) maakte de bom vanochtend tussen half zes en half zeven onschadelijk door de ontsteking te verwijderen. Door de ligging van de bom in de nabijheid van een groot aantal verkeers- en energietransportnetwerken moesten meerdere netwerken tijdelijk worden ontruimd en/of stilgelegd. Er was geen direct gevaar voor omwonenden waardoor bewoners hun woning niet hoefden te verlaten tijdens de demontage. De omgeving is inmiddels weer vrijgegeven. De bom is daarna verplaatst en met begeleid transport vervoerd naar Wassenaar waarna die op het strand Wassenaarseslag om vijf over half tien veilig tot ontploffing werd gebracht.

DEZE PAGINA IS UNDER CONSTRUCTION

Foto’s Regio 15

Foto’s Regio 15

Foto’s Regio 15

Foto’s Regio 15

Foto’s Regio 15

Foto’s Regio 15

Foto’s Regio 15

Foto’s Regio 15

Foto’s Regio 15