Vliegtuigbom tot ontploffing gebracht

De bom die eerder deze week bij baggerwerkzaamheden in Leiden was gevonden, is vanmiddag op het strand bij Wassenaar tot ontploffing gebracht. In eerste instantie was de bom (een Britse 500-ponder uit 1942) met baggerschuit en al verplaatst naar een veiliger locatie. Daar werd de ontsteker verwijderd, maar uit voorzorg moest tijdens die operatie de A4 dicht. Dat leverde in de ochtendspits toch nog behoorlijke files op; ondanks de aandacht die daar vooraf aan was gegeven. Daarna kon de bom per vrachtwagen vanuit Leiden naar Wassenaar getransporteerd worden. Op het strand is vervolgens een 5 meter diepe kuil gegraven. De bom is daar in gelegd waarna er een springlading op bevestigd is. Daarna is er weer 5 meter zand op gestort.
Toen iedereen op veilige afstand was, is de bom tot ontploffing gebracht.

Foto’s Regio 15

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: