Hoekse Lijn stuit op Duitse Atlantikwall

De aanleg van de Hoekse Lijn verliep al niet zonder hobbels, maar nu blijkt ook de laatste etappe van het project vol uitdagingen te zitten. Voor het doortrekken van de metro naar het strand moet de Atlantikwall, een verdedigingslinie die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben aangelegd, worden gepasseerd. Het is geen verrassing dat de Atlantikwall in de duinen van Hoek van Holland ligt. Dat is al bekend sinds de aanleg in 1943, toen de Duitse bezetter van Zuid-Frankrijk tot aan de Noordkaap een hindernis langs de kust bouwde. Dit deden de Duitsers om te voorkomen dat de geallieerden het land op konden komen. In Hoek van Holland is de muur 1,5 kilometer lang, geregeld twee tot vier meter hoog en één tot twee meter dik. In de muur zitten ook nog zeven bunkers.

( Foto’s John Molenkamp )

De gemeente Rotterdam wist voor de plannen tot het doortrekken van de metrolijn naar het Hoekse strand dat er nog een obstakel lag. Met de radar werd de locatie in kaart gebracht. Sinds deze week is met het afgraven de Atlantikwall zichtbaar geworden.

( In de weg )

Peter de Krom, inwoner van Hoek van Holland en kenner van de Atlantikwall, liep woensdagmiddag voor het eerst langs de blootgelegde delen. “Het was niet onbekend dat ‘ie daar al lag. Er is al radar- en archiefonderzoek naar gedaan”, zegt De Krom. “Nu de muur ook echt uit de grond komt, zie je dat deze misschien wel een tikkeltje in de weg ligt voor de Hoekse Lijn.” Moeten reizigers vrezen voor vertraging voor het nieuwe traject gebruikt kan gaan worden? “Nee, dat niet”, zegt De Krom. “Met dit scenario is rekening gehouden.”

Volgens De Krom is nu een stuk al gesloopte muur tevoorschijn gekomen. Maar voorstander van nog meer sloop, is hij niet. “Dit stuk is precies een trap, waar het laagste punt twee meter en het hoogste punt vier meter is. Die gaat precies richting een bunker en dat wil je eigenlijk ook wel laten zien. De gemeente moet nu gaan onderzoeken in hoeverre dit stuk muur ingepast kan gaan worden.”

( Bron: Rijmond Nieuws )

Een prachtig stukje Atlantikwall , en gelukkig nog bijna geheel intact

Niet veel later kwam ook dit ( Tobruk-bunkertje ) onder het zand te voor schrijn!

Vanwege de aanleg van de Hoekse Lijn, zal voor dit bunkertje een nieuwe locatie gevonden moeten worden. En wellicht is er misschien de mogelijkheid deze op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. Het nieuwe metrospoor doorkruist de Atlantikwall: een 6200 kilometer lange verdedigingslinie, gebouwd door nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een beschermd natuurgebied. De oplevering van het laatste stuk metro naar het stand in Hoek van Holland wordt opgeleverd in het badseizoen van 2022. Dit is onder voorbehoud dat zich geen grote risico’s voordoen.

Het bunkertje verkeerd nog in goede staat!    ( foto’s 2 April 2020 ).

Doorsnede van een Tobruk