Bodemvondsten uit de 1e wereldoorlog

Helaas is de kennis van de Eerste Wereldoorlog bij veel mensen miniem. Uiteraard is dit begrijpelijk. Het is al zeer lang geleden en Nederland speelde vrijwel geen actieve rol in deze oorlog. Wel zijn er veel vluchtelingen toen ter tijd door Nederland opgenomen. Bij velen is de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levendiger. De oudere generatie heeft deze oorlog nog meegemaakt en helaas werd Nederland onvrijwillig nauw betrokken. Er is veel meer beeldmateriaal over de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenislessen op de scholen besteden er meer aandacht aan. Toch moeten we de Eerste Wereldoorlog niet vergeten. Sommige zeggen dat de Tweede Wereldoorlog een gevolg was van de Eerste en dat is ten dele zeker waar. In Verdun wordt de herinnering levend gehouden evenals in veel andere plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan het Belgische plaatsje Ieper, waar nu nog iedere avond om 20.00 uur onder de Menenpoort de “Last Post” geblazen wordt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

DEZE PAGINA IS UNDER CONSTRUCTION

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: